examens

Exameneiseisen Dangraden.


Toelichting modulaire examens.

1ste dan.
 Voor alle modules kan een examen worden afgelegd. Deze worden 
 genoteerd en afgetekend in het paspoort. Bij de laatste module
 doet de kandidaat examen voor deze laatste module en verder
 demonstreert hij een zelf gekozen onderdeel van de voorgaande twee
 modules. Bij voldoende resultaat heeft hij 1ste dan behaald.
 

2de dan en hoger.
 Vanaf 2de dan worden het kihonkata en de ippon  en renzoku kumite’s van de voorafgaande programma’s
 l.& r. uitgevoerd. ( Behalve bij Tinbe.)
 Voor 2 de dan en hoger wordt examen gedaan voor het betreffende
 extra pakket. Bij de volgende module doet de kandidaat examen 
 voor deze module en demonstreert hij een onderdeel van het voorgaande
 extra pakket en een onderdeel uit het voorgaande dan-examenprogramma.

 Een zelfgekozen onderdeel kan zijn: 5 ippon kumite’s.
                                                              renzoku kumite.
                                                              kata.
                                                              2 langere bunkais.
                                                              2 Demo kumite’s

 

 Alle modules worden in een apart boek gepubliceerd.


AANMELDINGS-
FORMULIER EXAMENS.