licenties

Leraren of personen die al geruime tijd lesgeven in Ryukyu Kobujutsu en hun 3de dan
behalen kunnen een leraarsbevoegdheid aanvragen bij het secretariaat. 

De eerste uitreiking van diploma “leraar Ryukyu Kobujutsu” op 1-12 2012
te den Haag.

 

Leraren Ryukyu Kobujutsu Holland:

Wim van de Leur. Branch Chief en Head Instructor.
Maarten van Bloois
Jan Bezemer
Ed Abrahams
Arie Verwoert
Ronald Willems
Steve van Nieuwenhuizen
Peter van Haasteren
Wally
Langenberg
Aspirant-leraren:
Gonzalo Villarubia
Has van de Poel

Alleen deze leraren zijn erkend door Ryukyu Kobujutsu Holland.
Zij zijn bevoegd les te geven en kyu graad examens af te nemen.
Zij kunnen ook uitgenodigd worden om te examineren op
Dan-examens.