wapens

WAPENS VAN HET RYU KYU KOBUJUTSU.

BO.
De Bo is een stok van 180-200 cm.eea. afhankelijk van de lengte van de beoefenaar.
Sanjako Bo of Hanbo is een stok van 90-100 cm. Er is een kata: Sanjakubo.
De Kyushakubo is een stok van 240 cm. Er is een kata: Kyushakubo.
Sunakake is een roeispaan. Kata: Tsukensunakake.
Er zijn in totaal 22 Bokata’s in het Ryukyu Kobujutsu systeem.

SAI.
De Sai is een metalen drietand die in veel Aziatische Martial Arts wordt gebruikt.De Sai
wordt gebruikt als paar.
Er is ook een Sai met een vorktand naar boven: de Manjisai.
Deze heeft de vorm van 
een Swastika. De Swastika heeft een bijzondere betekenis in
het hindoeisme en andere 
religies. Er zijn 8 Saikata’s.

TONFA.
De tonfa is een slag en stootwapen wat gebruikt wordt als paar. Het wordt langs de armen
gebruikt on te weren en te stoten op een “Karate-achtige manier”. Er worden 
“propeller-achtige” bewegingen mee uitgevoerd om mee te slaan en te weren.
Er zijn 2 Tonfakata’s.

NUNCHAKU.
De Nunchaku behoort tot het systeem van de Bo. Motokatsu Inoue noemde het dan
ook “portable bo” je vouwt hem op en steekt hem in je zak. Het is een zeer geavanceerd
systeem waarbij het accent ligt op directe tegenaanvallen d
us zonder wering. Er zijn drie
Nunchakukata’s.

KAMA.
De Kama is een sikkel die wordt gebruikt om mee te hakken te stoten en te haken. De
Kama wordt gebruikt als paar. Er zijn 3 Kamakata’s.

TEKKO.
De Tekko is een boksbeugel en wordt op een Karate-achtige manier gebruik. Ze worden
gebruikt als paar. Er is een Tekko Kata.

TINBE EN ROCHIN.
Tinbe en Rochin is een schil en een kort speer-achtig steek wapen. In het Klassieke
Kobujutsu is het schild gemaakt van een schilpadschild. Er is een Tinbe Kata.

SURUJIN.
De Surujin is een ketting met aan de ene kant een gewicht ( een bal oid.) en aan de
andere kant een dolk-achtig steekwapen. Met het gewicht wordt de tegenstander
uitgeschakeld en met de dolk wordt het karwei afgemaakt. Om te trainen worden
houten of safety uiteinden gebruikt aan een koord of touw.
Er zijn twee Surujinkata’s.