wedstrijden

Deelname staat open voor alle stijlen en scholen. Voor scholen die
aangesloten zijn bij de NFK. wordt een kortingstarief gehanteerd.
(zie affice) de aanmeldingen en de inschrijfgelden dienen te zijn
verzonden cq. overgemaakt voor 30 november 2014.
De inschrijfgelden moeten worden overgemaakt op:
NL73DEUT 045739281 tnv. penn. meester Lu Gia Jen, met
vermelding van “wedstrijden SOKN.
06-12-14″.

Vul onderstaand inschrijfformulier in druk op versturen en maak
het inschrijfgeld over.